RI of ADH?

RI of ADH?

Vaak zie je op de verpakking van voedingssupplementen RI of ADH staan. RI is een afkorting voor referentie inname. Referentie-innames zijn door de Europese Commissie vastgelegde wettelijke richtwaarden. Het geeft aan hoeveel vitamines en mineralen een gemiddelde volwassene per dag nodig heeft. De RI houdt geen rekening met geslacht, leeftijd of je persoonlijke situatie. Het is enkel een grove indicatie van de hoeveelheid vitamines en mineralen die iemand dagelijks nodig heeft.

In Nederland mag de RI op het etiket van een voedingssupplement ook worden weergegeven als ADH. Dit staat voor Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid. Deze twee termen mogen bij ons door elkaar worden gebruikt en ze betekenen op het etiket hetzelfde. Op de verpakking staan de RI of de ADH van de gebruikte vitamines en mineralen ook uitgedrukt in percentages (%).

Aanbevelingen Gezondheidsraad

De referentiewaarden (RI en ADH) op het etiket kunnen verschillen van de aanbevelingen van de Gezondheidsraad. In deze aanbevelingen is namelijk wel rekening gehouden met leeftijd, geslacht en een bepaalde situatie, zoals zwangerschap. Voor foliumzuur geldt bijvoorbeeld een RI of ADH van 200 microgram, terwijl de Gezondheidsraad zwangere vrouwen 400 microgram foliumzuur per dag adviseert. Voor vitamine D geldt een RI of ADH van 5 microgram, terwijl de Gezondheidsraad ouderen boven de 70 jaar 20 microgram adviseert. Het kan zijn dat een aanbeveling van de Gezondheidsraad op een verpakking vermeld staat, maar dat hoeft niet.